Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bodenkontakt: Natur - Identität - Lernklima
Číslo projektu:2020-1-AT01-KA229-078035_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Trenčín