Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná mobilita ako súčasť profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077764
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19345 €
Koordinátor:Spojená škola
Detva