Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smerovať k Európe - učiť sa a zlepšovať sa
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077818
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:42245 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka
Prešov