Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementovanie inovatívnych vyučovacích prostriedkov a metódy CLIL do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077873
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Koordinátor:Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
Žilina