Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern school - innovative teacher - motivated students
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078041
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28690 €
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Košice