Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderná výučba cudzích jazykov - Inovatívny učiteľ - Úspešný žiak
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078190
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12865 €
Koordinátor:Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Bratislava