Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urobme ďalší krok k inovácií vo výučbe cudzích jazykov
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078200
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8190 €
Koordinátor:Základná škola Mládežnícka1343
Krásno nad Kysucou