Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligentné technológie a rozvoj podnikania
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077750
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41856 €
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
Poprad