Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzigeneračná skúsenosť v Európe
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077795
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54768 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Čadca