Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné uplatnenie študentov v praxi na základe nových kompetencií získaných v zahraničí
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077845
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30120 €
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola podnikania
Zvolen