Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stáže v odbore elektrotechniky a železničnej dopravy
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-078042
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36550 €
Koordinátor:Stredná odborná škola dopravná
Martin - Priekopa