Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí.
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-078050
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34828 €
Koordinátor:International House Bratislava, s.r.o.
Bratislava