Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-078107
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20845 €
Koordinátor:Združenie pre kariérove poradenstvo a rozvoj kariéry
Bratislava