Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj jazykovej školy a kvality vzdelávania implemetáciou nových metód vo výučbe a manažmente
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-078126
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9435 €
Koordinátor:CASSI s.r.o. (jazyková škola)
Lieskovec