Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dejepisné a občianske vzdelávanie
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-078201
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4870 €
Koordinátor:Centre for Education and Innovations (CEDIN), o.z.
Bratislava