Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-077790
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:123550 €
Koordinátor:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava