Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-078162
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60473 €
Koordinátor:Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen