Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávaním v oblasti IT a marketingu budujeme modernú EU
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077896
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59057 €
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológií
Banská Bystrica