Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077914
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28401 €
Koordinátor:Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Košice