Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvojhlas- Moravsko-slovenská vzájomnosť vo vzdelávaní
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078279
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62704 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Makov
Makov