Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudba, umenie, tanec a spev nás spája
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078289
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:131932 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou