Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078296
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:192826 €
Koordinátor:Stredná odborná škola lesnícka Kollárova 10 Prešov
Prešov