Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078377
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:140790 €
Koordinátor:Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Bratislava