Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-ADU-000042398
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Lučenec
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-ADU-000042398
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Lučenec