Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000045300
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Základná škola Márie Medveckej
Tvrdošín
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000045300
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Základná škola Márie Medveckej
Tvrdošín