Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000047717
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Súkromná materská škola PRAMIENOK
Bratislava
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000047717
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Súkromná materská škola, Gercenova 10, Bratislava
Bratislava