Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000023022
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:238649 €
Koordinátor:Ekonomická univerzita v Bratislave
Bratislava