Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európsky model spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000025206
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:BKS Úspech
Bratislava