Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000032999
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:267151 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice