Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA210-ADU-000048280
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť- Veľký Meder
Veľký Meder