Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dual Career Concept - Transfer of Experience, Synergy of Knowledge
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA210-VET-000051054
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Slovenský olympijský a športový výbor
Bratislava