Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000060476
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27940 €
Koordinátor:Evanjelická spojená škola
Liptovský Mikuláš