Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000067841
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39310 €
Koordinátor:Gymnázium Janka Jesenského
Bánovce nad Bebravou