Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000068086
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61310 €
Koordinátor:Evanjelická spojená škola
Martin