Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-VET-000055193
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56300 €
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája
Kráľovský Chlmec