Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Európska dobrovoľnícka služba

 • Vysielajúce organizácie
  Akreditovaná vysielajúca organizácia má na starosti zariaďovanie rozličných praktických záležitostí, prípravu dobrovoľníka pred odjazdom na EDS a poskytovanie podpory dobrovoľníkovi počas všetkých fáz projektu, tzn. aj po jeho návrate z EDS. Vysielajúca organizácia môže na prípravu dobrovoľníka využiť metodiku spracovanú DZS.

  Hostiteľská organizácia
  Akreditovaná hostiteľská organizácia zodpovedá za prípravu a priebeh EDS aktivít. Pripravuje pre dobrovoľníka program činností, zaisťuje preňho ubytovanie a stravovanie a poskytuje mu podporu v priebehu trvania jeho aktivít, hlavne čo sa týka jazykovej, osobnej a administratívnej podpory.

  Koordinátor projektu
  Vo väčšine prípadov je koordinátorom projektu práve hostiteľská organizácia a má tak na starosti podanie žiadosti o projekt národnej agentúre, nie je to ale podmienkou.