Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • Prístup do diseminačnej platformy je automaticky priradený na email kontaktnej osoby, ktorá musí mať k tomuto emailu ECAS údaje. Pozrite si emailovú schránku, ktorej email ste uviedli v žiadosti pri kontaktnej osobe. Riešením je aj požiadať Národnú agentúru o zmenu emailu v databáze.

    Do emailovej adresy kontaktnej osoby a štatutára uvádzajte emailovú adresu, ku ktorej existujú ECAS prihlasovacie údaje. Tieto osoby budú mať prístup do Mobility Tool+, kontaktná osoba aj do diseminačnej platformy Erasmus+ Project Results.