Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • V prípade zmeny môže mať účastník nárok na takú sumu akú si dohodnú partneri, napr. v Internej zmluve. Keďže Národná agentúra nemôže navýšiť grant, ale príjemca môžete robiť presuny medzi položkami, je to na dohode medzi partnermi. Dôležité je, že všetky presuny musia byť v súlade zo zásadou primeranosti, opodstatnenosti a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.