Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Nie, účastník nie je povinný správu z aktivity predložiť príjemcovi grantu. Tieto správy nie je potrebné prikladať ani k jednotlivým správam projektu. Príjemca však môže takúto správu od účastníka mobility žiadať.