Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Zmluvu o poskytnutí grantu je potrebné poslať do národnej agentúry čo najskôr, resp. najneskôr do 30 dní od jej obdržania. V opačnom prípade bude národná agentúra považovať nepodpísanie zmluvy za odstúpenie od grantu a poskytne finančné prostriedky projektom na rezervnom zozname.