Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Odporúčame, aby ste si zriadili samostatný bežný účet pre účely projektu. Projektové finančné prostriedky môžete spravovať aj na účte, resp. príjmovom podúčte školy. Je dôležité, aby majiteľom účtu bol príjemca grantu, teda inštitúcia, ktorá je uvedená v zmluve o poskytnutí grantu, a na účte sa dali identifikovať finančné toky týkajúce sa projektových aktivít.