Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Pokiaľ neviete, či ste povinní zverejňovať zmluvy v CRZ, na webovej stránke www.crz.gov.sk v časti FAQ nájdete odvolávku na príslušný zákon s uvedením kategórií inštitúcií, ktorým táto povinnosť zo zákona vyplýva.