Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Súhlas rodiča je potrebný len pre žiakov, ktorí sú neplnoletí.