Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Nie, aktivity realizované mimo krajín partnerstva nie sú oprávnené a náklady na ne nie je možné hradiť z grantu na projekt. Od Výzvy 2016 môžu príjemcovia v náležite odôvodnených prípadoch realizovať svoje aktivity aj v sídlach inštitúcií Európskej únie (Brusel, Franfurkt n/M, Luxemburg, Štrasburg a Haag).