Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Zmluvu je potrebné podpísať do 30 dní od jej obdržania elektronickou poštou. Po jej podpise zo strany príjemcu a priložení kópie zmluvy o bankovom účte príjemcu grantu, je potrebné zmluvu zaslať na podpis do národnej agentúry.