Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Na akékoľvek poistenie účastníkov v zahraničí slúži buď individuálna podpora (tzv. pobytové náklady) alebo organizácia môže použiť prostriedky z rozpočtovej kategórie „manažment a implementácia“.