Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca s krajinami mimo EÚ

Čo je to?

Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými inštitúciami mimo Európskej únie prostredníctvom medzinárodnej individuálnej mobility, spoločných študijných programov a spoločných projektov vrátane projektov zameraných na budovanie kapacít a profesionálny rozvoj zamestnancov v rozvíjajúcich sa častiach sveta.

Vzdelávacia mobilita a projekty zamerané na budovanie kapacít pomôžu zlepšiť zručnosti, modernizovať systémy vysokoškolského vzdelávania a vytvárať možnosti spolupráce medzi EÚ a vzdelávacími systémami vo svete. Príležitosti, ktoré ponúka program Erasmus+, napríklad Erasmus Mundus štipendiá, môžu prispieť k vnímaniu Európy ako atraktívnej destinácie pre štúdium.

Aké sú možnosti spolupráce s partnermi mimo EÚ?

Kto sa môže zúčastniť?

  • vysokoškolské inštitúcie v krajinách programu a partnerských krajinách
  • študenti magisterského a doktorandského štúdia sa prihlasujú individuálne priamo u koordinátora konzorcia, ktoré zabezpečuje príslušný študijný program.

Informácie a kontakt

Akcie zamerané na spoluprácu s partnerskými krajinami vo vysokoškolskom vzdelávaní - budovanie kapacít a medzinárodná mobilita – sú financované z nástrojov EÚ na vonkajšiu spoluprácu, a preto sa otvárajú až od výzvy programu Erasmus+ na rok 2015.

Viac informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie