Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Za manažment projektu je zodpovedný príjemca grantu (VŠ z krajiny programu), ktorý podpísal zmluvu s národnou agentúrou a zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s účastníkmi mobility (s odchádzajúcimi i prichádzajúcimi účastníkmi). Koordinátor môže presunúť určitú finančnú čiastku partnerovi, musí ale vedieť národnej agentúre vyúčtovať celú vyčerpanú čiastku grantu a podložiť ju príslušnými podpornými dokumentmi uvedenými v Prílohe III.