Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Nie, v rámci výzvy 2020 nie je možné využiť OLS pre mobility realizované v rámci projektov s partnerskými krajinami.