Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Áno, účastník môže popri grante Erasmus+, alebo pri jeho náhrade v prípade mobility s nulovým grantom, dostať národný, regionálny alebo lokálny grant od verejného alebo súkromného darcu.